Υπεύθυνο παιχνίδι

Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που προκύπτει από την υπερβολική συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια είναι ο εθισμός, δηλαδή η εξάρτηση από τη συμμετοχή στα τυχερά παίγνια.

Ο εθισμός επηρεάζει αρνητικά όχι μόνο τους παίκτες αλλά και τις οικογένειές τους, καθώς και το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον. Κάποιες από τις συνέπειές του μπορεί να είναι κατάθλιψη, τύψεις και ενοχές, ενδοοικογενειακά προβλήματα, υπερχρέωση και σε ακραίες περιπτώσεις απόπειρα αυτοκτονίας και συμμετοχή σε εγκληματικές ενέργειες.

Υπεύθυνο Παιχνίδι νοείται το σύνολο των ρυθμίσεων και προβλέψεων που έχουν ως στόχο τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων από την υπερβολική έκθεση στα τυχερά παίγνια, καθώς και την υπεύθυνη και ενσυνείδητη λήψη αποφάσεων από την πλευρά του παίκτη.

Το Υπεύθυνο Παιχνίδι αφορά δράσεις και ενέργειες που στόχο έχουν την προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου από την πιθανότητα πρόκλησης βλάβης και γενικότερα από τις αρνητικές συνέπειες της υπερβολικής συμμετοχής στα τυχερά παίγνια. Έμφαση δίνεται στους ανήλικους και στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Το Υπεύθυνο Παιχνίδι είναι αποτέλεσμα συλλογικής εμπλοκής και προσπάθειας των παικτών, της κοινωνίας, της αγοράς των τυχερών παιγνίων αλλά και των αρμοδίων Αρχών, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα νόμιμο και αξιόπιστο περιβάλλον διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Η Ε.Ε.Ε.Π. έχει προσδιορίσει τους παρακάτω τομείς προτεραιότητας για την ανάληψη δράσης με στόχο τη μείωση της εξάπλωσης του προβληματικού παιχνιδιού και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών του:

  1. Κατάρτιση κανονιστικού πλαισίου για τη διασφάλιση ασφαλούς και αξιόπιστου περιβάλλοντος διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Συνεχής παρακολούθηση των εκάστοτε διαμορφούμενων συνθηκών και διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της ισχύουσας νομοθεσίας.

  2. Εκπόνηση ερευνών και μελετών για την καταγραφή του φαινομένου του εθισμού.

  3. Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων για την προστασία του κοινού μέσω της έγκυρης ενημέρωσης των παικτών για τις συνέπειες από την προβληματική ενασχόληση με τα παίγνια και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου για τις επιπτώσεις των τυχερών παιχνιδιών.

  1. Ανάπτυξη συνεργασιών με θεσμοθετημένους κοινωνικούς, επαγγελματικούς και άλλους αρμόδιους φορείς της χώρας, καθώς και με ομόλογες ρυθμιστικές Αρχές του εξωτερικού για την προώθηση συνεργειών σχετικά με την προστασία του κοινού και την καταπολέμηση του εθισμού.

  2. Σχεδιασμός εργαλείων και εφαρμογών (πλατφόρμα e-ASSOS) για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοπροστασίας των παικτών, προκειμένου τα τυχερά παίγνια να παραμείνουν μέσο διασκέδασης και να μην εξελίσσονται σε πηγή προβλημάτων.

Στην κατεύθυνση αυτή η Ε.Ε.Ε.Π., εξέδωσε τη με αριθμό 163/5/9.7.2015 (Β 1788)απόφαση με τίτλο «Αρχές Υπεύθυνου Παιχνιδιού», με στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των παιγνίων ασκείται με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η μη λελογισμένη συμμετοχή στα παίγνια. Ο στόχος αυτός εξυπηρετείται κυρίως μέσω:

  1. Της δέσμευσης τήρησης, από το σύνολο των εμπλεκομένων στην αγορά των παιγνίων, του κανόνα της κοινωνικής ευθύνης και της κοινωνικής ενσυναίσθησης,

  2. Της ήπιας και λελογισμένης εμπορικής επικοινωνίας που υλοποιείται σύμφωνα με τον νόμο και τις αποφάσεις και οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π.

  3. Της έντιμης και ακέραιης διεξαγωγής των παιγνίων στο πλαίσιο του νόμου και των αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π.

  4. Της δημιουργίας και διατήρησης ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος παροχής προϊόντων και υπηρεσιών παιγνίων.

  5. Του καθορισμού από κάθε πάροχο διαδικασιών, ώστε να προστατεύονται οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού από την ενασχόληση με τα παίγνια και να αποκλείονται οι ανήλικοι από τη συμμετοχή σε αυτά.

Οι Αρχές Υπεύθυνου Παιχνιδιού αναφέρονται και διέπουν όλα τα τυχερά παίγνια. Αφορούν τους κατόχους άδειας, όσους εκμεταλλεύονται παίγνια, τους παρόχους, τους παίκτες, τους παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνίας και διαδικτύου (ISPs), τους διαφημιστές και κάθε εμπλεκόμενο στην αγορά των τυχερών παιγνίων.

Πηγή: ΕΕΕΠ

Stoiximan.gr

Stoiximan.gr

""ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ""
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Bet365.gr

Bet365.gr

""ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ""
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Novibet.gr

Novibet.gr

""ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ""
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Pamestoixima.gr

Pamestoixima.gr

""ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ""
ΕΠΙΣΚΕΨΗ

To Thelw novibet skin 350x1000 L

To Thelw novibet skin 350x1000 R